E-BikeGarantie by CarGarantie


Betere werkplaatsbezetting met E-BikeGarantie by CarGarantie

„Mijn fiets, die repareer ik zelf“, hoor je steevast van technisch getalenteerde fietsers. Maar wat doen eigenaars van elektrische fietsen? Die gaan bij defecten wel degelijk naar een werkplaats. Des te meer als ze door een E-BikeGarantie beschermd zijn. Want deze reparatiekostenverzekering dekt alle belangrijke onderdelen van de e-bike op enkele uitzonderingen zoals typische slijtageonderdelen (banden, enz.) na. Door deze extra service kan de dealer de werkplaatsbezetting duurzaam verhogen. Bovendien verzekert hij zich van vervolgtransacties voor toebehoren en service.

Klantenbinding op lange termijn

De E-BikeGarantie by CarGarantie is verkrijgbaar voor alle nieuwe e-bikes ongeacht de fabrikant. Ze kan binnen de looptijd van de garantie van de constructeur worden afgesloten voor een periode van drie (voor e-bikes met twee jaar fabrieksgarantie) of twee jaar (voor e-bikes met drie jaar fabrieksgarantie). Zo kan de e-bike tot maximaal vijf jaar vanaf de aankoop beschermd worden tegen reparatiekosten en bindt de dealer zijn klanten op lange termijn aan zijn bedrijf.

Luc Baetens, directeur CarGarantie Benelux:

„Service en onderhoud zijn onontbeerlijke factoren om de winstgevendheid van een fietsenwinkel te garanderen zowel wat de opbrengst betreft als de klantenbinding. Een eenvoudig maar lonend hulpmiddel is de garantie. Hij leidt tot talrijke klantcontacten en daarmee tot optimale werkplaatsbezetting en voordelige bijkomende zaken. Aldus bevordert de garantie ook de liquiditeit van een bedrijf.“

Een garantieproduct ondersteunt de werkplaatsbezetting want het zorgt voor:

  • onderhouds- en reparatiewerkzaamheden binnen het kader van het garantiecontract
  • meer klantcontacten
  • lucratieve bijkomende zaken in werkplaats en onderdelen