Kosten bij schade aan motorfietsen onveranderd hoog


Actuele analyse van de verzekeringsportefeuilles van CarGarantie

Om zowel de schadegevoeligheid als de kostenfactoren bij schade aan motorfietsen te analyseren, hield CG Car-Garantie Versicherungs-AG haar verzekeringsportefeuille nog maar eens tegen het licht. Daarbij werden afgelopen verlengde garanties voor tweedehandsmotorfietsen en verstreken garanties voor nieuwe tweewielers zonder onderscheid naar merk of model van het voorbije jaar onderzocht. De looptijd van de garanties varieerde van 12 tot 36 maanden. De trend van de voorbije jaren blijkt zich voort te zetten: ook de toenemende technologische complexiteit draagt bij tot dure reparaties.

Reparatiekosten onveranderd hoog
Nooit eerder was rijden zo aangenaam. Dat danken we onder meer aan de geavanceerde technologie. Maar dat betekent ook dat motorrijders die met schade aan hun motorfiets af te rekenen krijgen, soms tegen een hoog prijskaartje aankijken. De schadeanalyse van CarGarantie toont dat de gemiddelde reparatiekosten op een hoog niveau gehandhaafd blijven: in 2017 moest er voor een schadegeval aan een nieuwe of tweedehandsmotorfiets gemiddeld 400 euro worden neergeteld.
Aan de volgorde van de duurste onderdelen verandert er nauwelijks iets. Net als in het verleden voert de motor bij de gebruikte motorfietsen het klassement van de duurste reparaties aan, gevolgd door de elektrische installatie en de versnellingsbak. Terwijl het aandeel van de motor in de totale schade met 23,5 % nagenoeg identiek bleef (2016: 23,4 %), steeg dat van de elektrische installatie van 21,8 % in 2016 tot 23,4 % in 2017. Anderzijds daalde het aandeel van de versnellingsbak met 2 procentpunten tot 11,7 %. Globaal genomen was schade aan deze drie componenten ook het voorbije jaar goed voor meer dan de helft van alle reparatiekosten. Een vergelijkbaar verhaal bij de nieuwe motorfietsen: de plaatsen 1, 2 en 3 van het klassement gaan onveranderd naar de motor, de elektrische installatie en de versnellingsbak.

Elektrische installatie goed voor haast een derde van alle schadegevallen
Ook in 2017 blijft de elektrische installatie de meest kwetsbare component. Het aandeel bij de tweedehandsmotorfietsen steeg andermaal, en wel met 1 procentpunt tot 30,8 %. Daarmee veroorzaakte dit onderdeel haast een derde van de schade bij de tweedehandsmotorfietsen. Bij de nieuwe motorfietsen daalde het aandeel weliswaar lichtjes, maar is met 26,1 % hoe dan ook nog steeds goed voor meer dan een kwart van de schadegevallen.
Op de 2de en 3de plaats staan zowel bij de tweedehands- als bij de nieuwe motorfietsen de motor (13,9 % bij tweedehandsmotorfietsen respectievelijk 11,4 % bij de nieuwe exemplaren) en de versnellingsbak (10,4 % resp. 9,6 %).

Vroegtijdige schade bij tweedehandsmotorfietsen
Schade aan motorfietsen treedt doorgaans al vrij vroeg op. Bij tweedehandsmotorfietsen doet de schade zich in ruim meer dan 90 % van de gevallen voor binnen de eerste 10.000 km na aanvang van de garantie. Bij nieuwe motorfietsen gaat het om nog steeds meer dan de helft van alle schadegevallen. De opdeling van het aantal schadegevallen naar aantal dagen levert een analoog beeld op: 88,5 % (tweedehandsmotorfietsen) respectievelijk 42,8 % (nieuwe motorfietsen) van alle schadegevallen ontvangen we binnen de eerste 360 dagen na aanvang van de garantie. Terwijl de tweedehandsmotorfietsen een verbetering van 0,4 procentpunt lieten optekenen, bewoog dat aandeel bij de nieuwe motorfietsen met 1,3 procentpunt in de omgekeerde richting.

Luc Baetens, directeur Benelux bij CarGarantie:
“Ook in 2017 bleek dat er voor defecten aan een motorfiets wel eens diep in de geldbuidel moest worden getast. Precies de duurdere componenten, zoals de motor en versnellingsbak, krijgen met schade af te rekenen – een gevolg van de toenemende complexiteit, zowel bij nieuwe als bij tweedehandsmotorfietsen.
Net daarom is de bescherming door een garantie zo zinvol: bikers hoeven zich het hoofd niet te breken over onverwachte reparatiekosten, terwijl dealers dan weer alle baat hebben bij tevreden klanten en een sterkere klantenbinding. Daarom loont het een garantie te overwegen.”