Peiling naar de tevredenheid van de dealers:


hoogste scores in België en Nederland

Eind 2016 heeft CarGarantie een peiling gedaan naar de tevredenheid van haar Europese dealers. De Belgische en Nederlandse dealers hebben de service van CarGarantie met de hoogste score toebedacht. Onder meer de schadeafdeling, de buitendienst en het ServiceCenter werden als uitmuntend geëvalueerd.
Voor deze grote tevredenheidsenquête schreven we in België en Nederland in totaal 858 auto- en motordealers aan. Zij ontvingen een vragenlijst met een 30-tal vragen rond de service van CarGarantie.


Hoge tevredenheid over de reparatieafhandeling
De dealers die deelnamen aan de enquête, bleken heel tevreden over de afhandeling van schadegevallen. 98% van de Belgische en zelfs 100% van de Nederlandse ondervraagden verklaarden voor de afhandeling zelden of nooit aan de telefoon te moeten wachten. De competentie van de dossierbeheerders werd door 87% van de ondervraagde Belgische en 86% van de ondervraagde Nederlandse dealers goed tot heel goed bevonden. Ook schadeafhandeling kreeg van de ondervraagden een zelfde, gunstige waardering.

Competente adviseurs van de buitendienst en voortreffelijke service
De dealers bleken ook heel tevreden over het advies dat de buitendienst van CarGarantie en het ServiceCenter verstrekken: 88 % van de Belgische en zelfs 97% van de Nederlandse dealers beoordeelden de competentie en de kwaliteit van het advies door de buitendienst als goed tot heel goed. 88% van de Belgische en 86% van de Nederlandse dealers omschreven de vakkundigheid van de contactpersonen binnen het ServiceCenter als goed tot heel goed. Het antwoord op de vraag of ze algemeen tevreden waren over de wijze waarop hun vragen aan het ServiceCenter worden behandeld, was voor maar liefst 95% van de Belgische ondervraagden en zelfs 100% van de Nederlandse ondervraagden positief.

Axel Berger, Bestuursvoorzitter CarGarantie:
“CarGarantie is een serviceonderneming die haar partners centraal stelt en alles doet om hen te steunen. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat onze inspanningen vruchten afwerpen. Voor ons team is dat natuurlijk een groot succes.
Anderzijds toont de peiling ook aan waar we nog kunnen bijsturen. We zullen in ieder geval alles in het werk stellen om uit deze resultaten te leren hoe we onze service aan onze contractpartners kunnen optimaliseren, zodat we het bij de volgende tevredenheidsenquête nog beter doen.“