Reparatiekosten duidelijk in stijgende lijn


Spreiding van schadegevallen: een actuele analyse

Uit analyse van de statistieken van de verzekeringsportefeuilles van de garantie- en klantenbindingsspecialist, CG Car-Garantie Versicherungs-AG, blijkt dat de gemiddelde reparatiekosten voor schade aan voertuigen weerstijgen. Hoewel de kosten vorig jaar nog min of meer stabiel bleven, vertonen ze volgens de meest recente gegevens een duidelijke opwaartse trend. We onderzochten 750.349 verstreken garanties voor tweedehandswagens en 229.898 verstreken garanties voor nieuwe auto's met een looptijd van 12, 24 en 36 maanden. Daarmee kregen we een beeld van alle merken en modellen. CarGarantie beheert in totaal meer dan 2,1 miljoen garantieovereenkomsten en werkt samen met meer dan 23.000 gespecialiseerde dealers.

Reparaties worden duurder

De gemiddelde reparatiekosten stegen in 2017 vrij abrupt. Met een toename van 502 naar 514 euro per schadegeval, tekenden we de sterkste stijging in jaren op.

De verklaring hiervoor moet gezocht worden bij de almaar complexere techniek van de moderne auto. Het vernuft van de assistentiesystemen in nieuwe auto’s die het leven van de bestuurder een stuk eenvoudiger maken, neemt hand over hand toe. Maar een complex systeem dat het laat afweten, brengt nu eenmaal hogere reparatiekosten met zich mee. Omdat de moderne systemen geleidelijk aan ook in het segment van de tweedehandswagens doordringen en tweedehandswagens evenmin van schade aan dure componenten zijn gevrijwaard, nemen de kosten binnen beide segmenten een hoge vlucht.

Bij de tweedehandswagens blijkt de motor op het vlak van kosten andermaal de grootste slokop, goed voor een bijzonder hoge 24,2 % (vorig jaar: 22,9 %). Plaats 2 en 3 worden net als het jaar voordien ingenomen door enerzijds het brandstofsysteem en de turbocompressor, en anderzijds de transmissie. Zij zagen hun aandeel in het totale schadebedrag lichtjes afnemen (brandstofsysteem: -0,4 % tot 17,7 %; transmissie: -0,2 % tot 11,7 %). Elektronica en airco blijven staan op respectievelijk plaats 4 en 5.

Net als vorig jaar gaat ook de motor bij de nieuwe wagens aan de haal met het grootste aandeel in het totale schadebedrag. Hoewel het brandstofsysteem met een nagenoeg ongewijzigd aandeel van 20,3 % (2016: 20,2 %) koploper blijft, rukt de motor met 18,9 % op naar de tweede plaats – of een toename met 3,1 %. Dat betekent wel dat de transmissie (12,3 %) op plaats 3 een bescheiden verbetering van 1,4 % laat optekenen. 

Nauwelijks beweging op het vlak van de frequentie van de schadegevallen

Uitgaande van de frequentie van schadegevallen springen de hoge kosten van motorschade in het oog. Weinig verandering bovenaan bij de tweedehandswagens: de plaatsen 1 en 2 worden onveranderd ingenomen door het brandstofsysteem met 19,7 % (2016: 19,6 %) en door elektronica met 17,3 % (2016: 17,7 %). De motor volgt met 11,2 % (2016: 10,9 %) pas op plaats 3. Bij de tweedehandswagens houdt dus iets meer dan 10 % van alle schadegevallen verband met de motor, hoewel die ongeveer een kwart van de kosten opslorpt.

Wat de schadefrequentie binnen het segment van de nieuwe auto's betreft, valt er nauwelijks nieuws te melden aan de top: op de eerste plaats staat nog steeds het brandstofsysteem (+0,7 % tot 22,3 %), gevolgd door de elektronica (+0,6 % tot 18,1 %). De comfortelektronica stootte in 2017 door naar de 3e plaats (+1,1 % tot 8,8 %), terwijl de airco met 2,6 % terugliep tot 8,7 %.

Tweedehandswagens: schade doet zich sneller voor

Vergeleken met het jaar voordien krijgen tweedehandswagens al bij minder kilometers op de teller af te rekenen met schadegevallen. Het aandeel van de schadegevallen tot 15.000 km stijgt binnen iedere categorie; in

33,2 % van de gevallen (2016: 31,7 %) treedt de schade op tijdens de eerste 5.000 km. Globaal genomen blijven de statistische gegevens van de schade tijdens de eerste 25.000 km ongewijzigd, maar tekenen we een daling op binnen de categorieën tot 20.000 en 25.000 km.

Bij de nieuwe auto’s verschoof er ook bitter weinig vergeleken met een jaar eerder: tijdens de eerste 25.000 km treedt er in 30,3 % van de gevallen schade op (2016: 31,7 %).

In chronologisch opzicht krijgen zowel tweedehandswagens als nieuwe auto’s sneller met schade af te rekenen: voor 83,3 % van de tweedehandswagens (2016: 81,7 %) en 54,9 % van de nieuwe auto's (2016: 48,9 %) moest de dekking tijdens het eerste jaar na afsluiten worden aangesproken. Grosso modo treden schadegevallen dus zowel volgens aantal afgelegde kilometers als volgens leeftijd van het voertuig sneller op. 

Luc Baetens, directeur CarGarantie Benelux:

“De abrupte stijging van de gemiddelde reparatiekosten verraadt onmiskenbaar dat de technologie van de hedendaagse voertuigen steeds complexer wordt en dat sleutelen daaraan steeds duurder wordt. Koplopers bij de tweedehandswagens blijven het brandstofsysteem, de transmissie en de motor die intussen nagenoeg een kwart van alle reparatiekosten voor zijn rekening neemt. Een garantie is dan ook meer dan ooit een aanrader. Ze behoedt niet alleen de dealer en de eigenaar van de auto voor financieel onaangename verrassingen, tegenwoordig wordt een garantie ook steeds meer gezien als een uiting van uitzonderlijke kwaliteit en zet ze in de verf dat ook de dealer zelf het volste vertrouwen heeft in de aangeboden voertuigen. Daarmee komt die tegemoet aan de verwachtingen van de klant en neemt de tevredenheid van de klant toe, zonder dat hij zelf het kostenrisico draagt.

CarGarantie heeft zich precies op die garantie- en klantenbindingsoplossingen toegelegd en helpt zijn contractpartners precies de juiste formule samen te stellen.”