Schade aan de motor meest frequent


Actuele analyse van CarGarantie naar de spreiding van

reparatiegevallen.

CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CarGarantie) is een van de meest ervaren en meest toonaangevende deskundigen in garantiewezen en klantenbinding in Europa. Recent onderwierp de specialist zijn verzekeringsportefeuilles aan een doorlichting. Daarbij werden 655.892 verstreken garanties voor tweedehandswagens en 341 991 verlengde garanties voor nieuwe wagens met een looptijd van 12, 24 en 36 maanden uit 2015 van alle merken en alle modellen onderzocht.

Complexe uitrusting verhoogt het risico op schade

De auto-industrie investeert fors in onderzoek en ontwikkeling en heeft daarbij veel aandacht voor 'connected' en autonoom rijden. Dat komt zowel de kwaliteits- als veiligheidsnormen van de voertuigen ten goede. Ander gevolg is dat de auto ook een heel stuk “intelligenter” wordt. Accelereren, remmen en parkeren zijn handelingen die het voertuig automatisch uitvoert. Terwijl de bestuurder zich gewoon in facebook of twitter kan verdiepen ondersteunt de file-assistent hem tijdens monotone verkeerssituaties en helpt de auto netjes bij de verkeersstroom aansluiten. De functies en technische opties die zowel in aantal als in complexiteit toenemen, verhogen niet alleen het comfort, maar doen ook de kans op schade stijgen. Uit de huidige analyse van CarGarantie blijkt dat de gemiddelde kosten per schadegeval met 502 euro op een hoog niveau blijven.
Net als vorig jaar valt het kostenplaatje het duurst uit wanneer er moet worden gesleuteld aan de motor, de brandstofinstallatie (inclusief turbocompressor) en de elektronica (afb. 1). Koploper is en blijft de motor; het aandeel in de kosten steeg, in vergelijking met 2015, met om en bij een procent. Bij de verlengde garantie voor nieuwe auto's zijn ook de motor, de elektronica en het brandstofsysteem (inclusief turbolader) de drie duurste onderdelen. Ook hier voert de motor de lijst aan (afb. 2). De kosten voor de elektronica stegen ten opzichte van vorig jaar waardoor deze component oprukt van plaats 4 (11,8 procent) naar plaats 2 (14,6 procent).

Motorproblemen bij nieuwe auto’s op plaats 3
Bij tweedehandswagens is de brandstofinstallatie (inclusief turbolader) met 19,3 procent de meest schadegevoelige component die daarmee de elektronica van de eerste plaats stoot. De volgende in de rij is de comfortelektronica met 10,8 procent. Met 10,5 procent bekleedt de motor een vierde plaats (afb. 3). Ook bij nieuwe wagens – zij het in omgekeerde volgorde – knelt het schoentje het vaakst ter hoogte van de elektronica en de brandstofinstallatie (inclusief turbolader) (afb. 4). De actuele analyse wijst elektronica aan als meest schadegevoelige component. Opvallend is de verandering van de component motor. De frequentie van het aantal schadegevallen stijgt van 7,9 procent vorig jaar naar 10,5 procent en bereikt daarmee de derde plaats. Dat betekent dat de motor binnen het segment nieuwe auto's niet alleen de duurste component is, maar meteen ook het onderdeel dat het vaakst met defecten af te rekenen krijgt. Ook het chassis blijkt vaker aan reparatie toe. Terwijl het aandeel in de schade in 2015 nog ongeveer 2 procent bedroeg, stoot deze component intussen met 8,6 procent door naar de vierde plaats.

Tweedehandswagens: schade vaak bij aanvang van de garantie
In 31,7 procent van de gevallen treedt de schade op binnen de eerste 5.000 kilometer na aanvang van de garantieperiode. 54,2 procent van de defecten blijkt binnen de eerste 10.000 kilometer. Vervolgens neemt het risico op schade af met iedere bijkomende kilometer (afb. 5). Ook in de analyse van het ogenblik waarop de schade zich in de tijd voordoet, wordt deze trend duidelijk. Zo situeert ongeveer een kwart van de schadegevallen, 23,9 procent om precies te zijn, zich binnen de eerste drie maanden (afb. 6).

Nieuwe voertuigen: 57 procent van de schadegevallen tijdens het eerste jaar
Tweedehandswagens en nieuwe wagens verschillen ook in tijdstip waarop de schadegevallen zich voordoen. Met 78,2 procent treedt het merendeel van de defecten op wanneer het voertuig er na aanvang van de verlengde garantie voor nieuwe auto's 25.000 kilometer op heeft zitten. In meer dan een vijfde (21,9 procent) van de schadegevallen wijst de kilometerteller een lagere stand aan (afb. 5). Vertaald naar tijd doet iets meer dan de helft van de schadegevallen (57,3 procent) zich binnen het eerste jaar na aanvang van de garantie voor. De overige 42,7 procent van de defecten treedt op na het eerste jaar (afb. 6).

Luc Baetens, Directeur Benelux CarGarantie:
“De huidige schadeanalyse toont aan dat een dekking tegen reparatiekosten zich in ieder geval loont. Dat is met name het geval binnen het segment van de tweedehandswagens; veel schade doet zich immers voor binnen de eerste drie maanden nadat de auto werd verkocht. Maar ook een verlengde garantie voor nieuwe auto's is aan te raden vooral door het toenemend aantal schadegevallen aan dure onderdelen zoals de motor. Een garantie is niet alleen voor de klant, maar ook voor de dealer op heel wat vlakken voordelig. Tot de voornaamste troeven behoren een betere klantenbinding, het verstevigen van de eigen positie door het kwaliteitsaspect en, last but not least, een hogere werkplaatsbelasting. CarGarantie heeft meer dan 45 jaar ervaring met garanties en klantenbinding. Of het nu om nieuwe dan wel om tweedehandswagens gaat, de garantiespecialist vindt steeds de juiste oplossing en steunt het autobedrijf duurzaam en efficiënt.”

 

Download